image banner
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4

Ngày 11/12/2023, Thành ủy Tân An tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2023. Bà Phan Thị Xuân Lan – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An, bà Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tân An đến dự.

11.12.2023-be giang lop boi duong doi tuong 4-01.jpg 

Đại biểu dự lễ bế giảng

Khóa học có 178 học viên ở 2 lớp ; là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; trưởng/phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; thành viên UB Kiểm tra Thành ủy; Bí thư/Phó Bí thư, Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND  các xã, phường; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy.

11.12.2023-be giang lop boi duong doi tuong 4-02.jpg 

Bà Phan Thị Xuân Lan – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên

Nhìn chung, học viên chấp hành tốt nội quy lớp, 100% đảm bảo thời gian học tập theo quy định, đủ điều kiện viết thu hoạch cuối khóa. Qua thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lê nin trong thời đại ngày nay; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân;Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương hiện nay; báo cáo thực tế tình hình triển khai thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và TP.Tân An trên địa bàn tỉnh Long An.

 11.12.2023-be giang lop boi duong doi tuong 4-03.jpg

Bà Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tân An trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho học viên

 11.12.2023-be giang lop boi duong doi tuong 4-04.jpg

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ là rất cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ

Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó, 178/178 học viên đạt loại khá – giỏi, chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó, loại giỏi có 103/178 học viên, chiếm tỷ lệ 57,86%.

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ là rất cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ; đồng thời, áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị./.

Phạm Ngân – Nhựt Kha

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh